Alleen op reis met kinderen (na de scheiding)

De schoolvakantie op Curaçao is begonnen! Een periode waarin veel kinderen het eiland tijdelijk verlaten. Als u alleen reist met kind(eren) kan het nodig zijn om daarvoor de toestemming te krijgen van de (andere) ouder(s). Dit is het geval als u reist met een kind waarover u geen gezag heeft of als u alleen reist met een kind waarover u samen met de andere ouder het gezag heeft. Als u alleen het gezag heeft over het kind, dan heeft u geen toestemming nodig. Mogelijk moet u de andere ouder wel informeren over de reis en stukken meenemen om aan te tonen dat u alleen het gezag heeft.

Het ouderlijk gezag houdt onder meer in dat u als wettelijk vertegenwoordiger van een kind beslissingen over het kind mag nemen. Denk daarbij aan beslissingen die gaan over schoolkeuze en medische behandelingen, maar dus ook over of een kind op reis gaat en met wie. Een meerderjarige moeder heeft bij de geboorte automatisch het gezag en als de ouders getrouwd zijn dan hebben de vader en de moeder automatisch het gezamenlijk gezag. Niet getrouwde ouders kunnen, nadat de vader het kind erkend heeft, het gezamenlijk gezag verzoeken bij het Gerecht. Als ouders het gezamenlijk gezag hebben dan moeten zij belangrijke beslissingen over het kind samen nemen.

Als u dus alleen wilt reizen met een kind over wie u gezamenlijk met de andere ouder het gezag heeft, dan heeft u toestemming nodig van de andere ouder. Ook heeft u toestemming nodig van de ouder(s) met gezag als u reist met een kind waarover u geen gezag heeft.

Wat heeft u nodig:

Om problemen bij de douane te voorkomen is het verstandig dat u de gezaghebbende ouder(s) een toestemmingsformulier laat invullen en ondertekenen waarop de gegevens van het kind, van de gezaghebbende ouder(s) en uw gegevens staan vermeld. Ook moet op dit formulier staan voor welke periode de toestemming om met het kind te reizen wordt gegeven, waarnaartoe gereisd mag worden en waar het kind zal verblijven. Het is daarnaast raadzaam om een aantal documenten mee te nemen:

  • Kopie van het paspoort/identiteitsbewijs van de gezaghebbende ouder(s);
  • Recent uittreksel van Kranshi van de minderjarige (niet ouder dan drie maanden);
  • Recent uittreksel uit het gezagsregister (op te vragen bij het Gerecht en niet ouder dan drie maanden);
  • Eventueel een beschikking van het Gerecht over het gezag en/of een ouderschapsplan;

Als u wilt reizen met een minderjarige en de (andere) gezaghebbende ouder geeft daarvoor geen toestemming, dan kunt de rechter vragen om vervangende toestemming te geven voor de reis.

Heeft u vragen over het krijgen van toestemming om te mogen reizen met een minderjarige of over het vragen van vervangende toestemming aan de rechter, neem dan contact op met ons kantoor.