Nalatenschap: zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping

Nalatenschap: zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping

Als er iemand in uw omgeving overlijdt, dan krijgt u misschien wel te maken met een nalatenschap, een erfenis. De nalatenschap bestaat uit alle bezittingen en schulden die overblijven na het overlijden, zoals een huis (bezitting) of een lening (schuld). De erfenis wordt gevormd door het totaal van bezittingen en schulden. Elke erfgenaam kan kiezen uit de volgende drie keuzemogelijkheden:

  • Zuivere aanvaarding

Bij zuiver aanvaarden zegt u: “Ja, ik wil de hele erfenis, het maakt mij niet uit of deze positief of negatief is.” Weet u 100% zeker dat er geen schulden zijn, dan is dit een goede mogelijkheid. Kijk wel uit voor eventuele schulden waar u niet van op de hoogte bent. Zijn er namelijk meer schulden dan bezittingen, dan moet u met uw eigen vermogen deze schulden afbetalen. Het wordt dan uw persoonlijke schuld, ook als u niet wist dat deze schuld bestond. Als u het niet zeker weet is het misschien verstandig om beneficiair te aanvaarden.

  • Beneficiaire aanvaarding

Bij beneficiair aanvaarden zegt u: “Ja, ik wil de erfenis als die positief is, maar ik wil niet met mijn eigen geld de schulden van de overledene betalen.” U aanvaardt de erfenis. Er zal eerst worden uitgezocht wat de bezittingen en schulden van de overledene precies zijn.

Beneficiair aanvaarden is daarom handig als u niet weet wat de overledene heeft opgebouwd aan schulden. U erft altijd, maar hoeft niet met eigen vermogen te betalen als de erfenis negatief blijkt te zijn. Beneficiair aanvaarden levert in sommige gevallen wel meer werk op voor de erfgenamen.

  • Verwerping

Bij verwerpen zegt u: “Nee, ik wil de erfenis niet.” U bent dan geen erfgenaam meer. U krijgt niets. Verwerpen is een mogelijkheid als u heel zeker weet dat er alleen maar schulden zijn of als u niets van deze persoon wilt erven. Houdt er wel rekening mee dat als u de nalatenschap verwerpt, de andere erfgenamen of uw wettelijke erfgenamen uw plaats innemen en uw deel van de nalatenschap krijgen.

Wat kunt u het beste doen?

In onderstaand schema vindt u een overzicht. Houdt er rekening mee dat het heel moeilijk is om 100% zeker te weten of de erfenis uiteindelijk positief of negatief is. Zoals u ziet is het een goed idee om beneficiair te aanvaarden. Zo loopt u geen risico’s, want uw vermogen wordt beschermd tegen schulden. Het blijft natuurlijk altijd uw eigen keuze.

Erfenis = bezittingen + schulden

  erfenis =

100% positief

erfenis =

100% negatief

erfenis =

waarschijnlijk positief/negatief

erfenis =

onbekend

Zuiver aanvaarden X X X
Beneficiair aanvaarden
Verwerpen X X X

Positief             à er zijn meer bezittingen dan schulden, dus erfenis in NAf is     +++

Negatief            à er zijn meer schulden dan bezittingen, dus erfenis in NAf is     – – –

LET OP! U kunt maar ÉÉN KEER een keuze maken! Dit beschermt de andere erfgenamen en voorkomt een situatie waarin eventuele schuldeisers kunnen worden benadeeld. Heeft u een keuze gemaakt, dan kunt u dat niet meer wijzigen.

Wilt u meer informatie over de aanvaarding of verwerping van een nalatenschap, neem dan contact met ons op. Nagelmakers Advocaten helpt u graag.

Auteur: mr. Carla van der Slikke

– Datum: 6 september 2019