Hoe kan een verhuurder een huurovereenkomst beëindigen?

Een verhuurder kan een huurovereenkomst over het algemeen alleen opzeggen met toestemming van de Huurcommissie, ook als er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd. Die toestemming hoeft de huurder niet te vragen als het gehuurde in de e-zone, een hotel of een haven ligt.

De Huurcommissie verleent haar toestemming bijvoorbeeld als de huurder zijn verplichtingen als huurder niet nakomt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de huurder nalaat de huur te betalen of overlast veroorzaakt. Daarbij is de huurder tevens aansprakelijk voor de gedragingen van zijn medebewoners. Ook in geval de verhuurder de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik, bijvoorbeeld omdat hij de woning wil slopen of renoveren, kan de Huurcommissie toestemming verlenen de huurovereenkomst op te zeggen. Het belang van de verhuurder moet dan zwaarder wegen dan het belang van de huurder en de huurder moet passende vervangende woonruimte kunnen krijgen.

Indien de verhuurder de huurovereenkomst wil opzeggen, dient hij allereerst een opzegtermijn in acht nemen. De wet bepaalt dat deze opzegtermijn minimaal een maand moet zijn, de praktijk wijst echter uit dat dat deze termijn te kort is.

Indien de huurder de huurovereenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld omdat hij zijn huur niet of niet op tijd betaalt, kan de verhuurder er voor kiezen de huurovereenkomst te ontbinden op grond van wanprestatie.

Ingeval van een achterstand in betaling van de huur van drie maanden of meer, of ernstige andere tekortkomingen in de verplichtingen van de huurder, kan de verhuurder de kort geding rechter verzoeken de huurder te laten ontruimen en te veroordelen in betaling van de achterstallige huurpenningen. De kort geding rechter zal daarbij de belangen van de verhuurder en de huurder afwegen. Doorgaans is ontruiming via een kort geding de snelste manier om van een wanpresterende huurder af te komen.

Mocht u vragen hebben over het beëindigen van de huurovereenkomst, aarzelt u dan niet telefonisch contact met ons op te nemen.

– Auteur: mr. Carla van der Slikke 

– Datum: 14 januari 2019