Vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao d.d. 27 maart 2023 VBC Beheersmaatschappij B.V./Het Land Curaçao

CUR202103035-VBC-Beheersmaatschappij-BV-vs-Het-Land-CuracaoDownload
Read More

Ben jij onze nieuwe collega?

Wil jij werken als advocaat op Curaçao? Wil je aan de slag bij een advocatenkantoor met zowel lokale als buitenlandse cliënten? Dan komen wij graag met jou in contact! Wij hebben een uitdagende procespraktijk en zijn actief op diverse rechtsgebieden zoals het insolventierecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, erfrecht, verbintenissenrecht en huurrecht. Onze...
Read More

Alleen op reis met kinderen (na de scheiding)

De schoolvakantie op Curaçao is begonnen! Een periode waarin veel kinderen het eiland tijdelijk verlaten. Als u alleen reist met kind(eren) kan het nodig zijn om daarvoor de toestemming te krijgen van de (andere) ouder(s). Dit is het geval als u reist met een kind waarover u geen gezag heeft...
Read More

Geen indexering van alimentatie per 1 januari 2022

Voor het jaar 2022 is door de Minister van Justitie geen indexeringspercentage vastgesteld. Dit betekent dat de onderhoudsbijdragen (partneralimentatie en kinderalimentatie) per 1 januari 2022 niet hoeven te worden verhoogd. In december 2019 schreef ik verheugd dat voor het eerst sinds vele jaren er een indexeringspercentage was vastgesteld. Per 1...
Read More

Huurverlaging door Corona

HET ANTWOORD VAN DE HOGE RAAD Op 26 augustus van dit jaar schreef mijn collega, mr. Van der Slikke, een blog over de ontwikkelingen in de rechtspraak over huur van bedrijfsruimte in tijden van Corona. Die rechtspraak ging over de vermindering van huur in verband met overheidsmaatregelen, genomen naar aanleiding...
Read More

Huur van bedrijfsruimte en Corona

Nu de Deltavariant steeds sneller oprukt en landen weer overgaan tot het treffen van strengere maatregelen, is het niet ondenkbaar dat ook op Curaçao nog strengere maatregelen zullen worden doorgevoerd. Hopelijk zal het niet weer komen tot een lockdown en een sluiting van (een deel) van het bedrijfsleven, maar ook...
Read More

Hoogste bestuursrechter om: termijnen niet meer ambtshalve beoordelen?

Op 9 juli 2021 is de Centrale Raad van Beroep (CRVB) “om” gegaan. De CRvB oordeelde op die dag dat bezwaar- en beroepstermijnen niet langer van openbare orde zijn. Dat lijkt op het eerste gezicht heel ingrijpend. Wat dat daadwekelijk betekent, en wat de gevolgen van deze uitspraak zijn voor...
Read More

Het notarieel testament, de onderhandse akte en het codicil; voor elk wat wils

De wet zegt dat een uiterste wil een eenzijdige rechtshandeling is, waarbij een erflater (= de persoon die een erfenis nalaat) een beschikking maakt, die eerst werkt na zijn overlijden. Het gaat dus om een verklaring van de erflater over wat hij of zij wil dat er na zijn of...
Read More

Koelkast op krediet, wat mag en wat niet?!

Bij het aangaan van een lening hebben bedrijven en personen een grote vrijheid om onderling af te spreken welke rente over de lening verschuldigd is. Er is in Curaçao geen wetgeving die bepaalt wat de maximale rente op een lening mag zijn. Maar er zijn wel grenzen: een zeer hoog...
Read More

Definitief surseance Botica Brion

Definitief surceance Botika Brion
Read More

Beëdiging mr. David Doornbos

Op 17 juni 2020 is mr. David Doornbos beëdigd als advocaat door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ons kantoor is dus een advocaat rijker en  daar zijn we blij mee.
Read More

Corona en Werktijdverkorting

Corona op Curaçao De uitbraak van het Covid-19 virus en de maatregelen die de overheid neemt om verspreiding daarvan te voorkomen kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemingen. Toeristen komen het land bijna niet meer in en horecazaken zijn verplicht hun deuren te sluiten. Ook de internationale handel lijdt onder deze...
Read More

Indexering van alimentatie per 1 januari 2020

Nadat op Curaçao onderhoudsbijdragen lange tijd niet aan indexering onderhevig zijn geweest omdat dit niet door de Minister van Justitie werd vastgesteld, is het indexeringspercentage voor 2020 vastgesteld op 2,13%. Met ingang van 1 januari 2020 dienen daarom alle te betalen onderhoudsbijdragen (partneralimentatie en kinderalimentatie) te worden verhoogd met 2,13%....
Read More

Werknemers van het Consulaat beginnen een zaak tegen Venezuela

191030-Vigilante-artikel-Empleados-2.pdf
Read More

Nalatenschap: zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping

Nalatenschap: zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping Als er iemand in uw omgeving overlijdt, dan krijgt u misschien wel te maken met een nalatenschap, een erfenis. De nalatenschap bestaat uit alle bezittingen en schulden die overblijven na het overlijden, zoals een huis (bezitting) of een lening (schuld). De erfenis wordt...
Read More

Pluraliteit van schuldeisers bij een faillissementsverzoek

Het faillissement heeft ten doel heeft het vermogen van de schuldenaar te verdelen onder zijn gezamenlijke schuldeisers. Voor het uitspreken van een faillissement op verzoek van een schuldeiser is daarom vereist dat er meer dan één schuldeiser is. Die regel geldt op Curaçao op grond van artikel 1 van het...
Read More

Hoe kan een verhuurder een huurovereenkomst beëindigen?

Een verhuurder kan een huurovereenkomst over het algemeen alleen opzeggen met toestemming van de Huurcommissie, ook als er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd. Die toestemming hoeft de huurder niet te vragen als het gehuurde in de e-zone, een hotel of een haven ligt. De Huurcommissie verleent haar...
Read More