Uncategorized

Nalatenschap: zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping

Nalatenschap: zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping Als er iemand in uw omgeving overlijdt, dan krijgt u misschien wel te maken met een nalatenschap, een erfenis. De nalatenschap bestaat uit alle bezittingen en schulden die overblijven na het overlijden, zoals een huis (bezitting) of een lening (schuld). De erfenis wordt gevormd door het totaal van

Nalatenschap: zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding of verwerping Read More »

Pluraliteit van schuldeisers bij een faillissementsverzoek

Het faillissement heeft ten doel heeft het vermogen van de schuldenaar te verdelen onder zijn gezamenlijke schuldeisers. Voor het uitspreken van een faillissement op verzoek van een schuldeiser is daarom vereist dat er meer dan één schuldeiser is. Die regel geldt op Curaçao op grond van artikel 1 van het Faillissementsbesluit 1931 en in Nederland

Pluraliteit van schuldeisers bij een faillissementsverzoek Read More »

Hoe kan een verhuurder een huurovereenkomst beëindigen?

Een verhuurder kan een huurovereenkomst over het algemeen alleen opzeggen met toestemming van de Huurcommissie, ook als er sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd. Die toestemming hoeft de huurder niet te vragen als het gehuurde in de e-zone, een hotel of een haven ligt. De Huurcommissie verleent haar toestemming bijvoorbeeld als de huurder

Hoe kan een verhuurder een huurovereenkomst beëindigen? Read More »